Redakcja

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Czarnocka

(prof. dr hab.; epistemologia, filozofia nauki, antropologia filozoficzna, socjologia wiedzy; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa); mczarnocka@ifispan.edu.pl

 

Stanisław Czerniak (socjologia wiedzy, filozofia społeczna, prof. dr hab.; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa); sczerniak@ifispan.edu.pl

Marek Hetmański (epistemologia, filozofia umysłu; profesor UMCS; afiliacja: Instytut Filozofi; Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin); marek.hetmanski@mail.umcs.pl

Piotr Konderak (kognitywistyka, dr; afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin); piotr.konderak@mail.umcs.pl

Włodzimierz Ługowski (filozofia przyrody; prof. dr hab.; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa); wlugowski@ifispan.edu.pl

Mariola Kuszyk-Bytniewska (filozofia nauk społecznych; dr hab.; afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin); mariola.kuszyk-bytniewska@mail.umcs.pl

Mariusz Mazurek (filozofia nauki, ontologia, filozofia informatyki, obsługa strony internetowej, dr; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa); mmazurek@ifispan.edu.pl

Andrzej Ostrowski (historia filozofii; dr hab., afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin); andrzej.ostrowski@mail.umcs.pl

Jari Palomäki (filozofia nauki; dr, afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Tampere University of Technology, 33014 Tampere University); jari.j.palomaki@tuni.fi

Teresa Pękala (estetyka; profesor dr hab., afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin); teresa.pekala@mail.umcs.pl

Natalia Sanocka (historia filozofii, antropologia, dr, Wydział Filozofi, Katolicki Uniwersytet Ukraiński, ul. Khutorivka 35a, Lwów); n.sanotska@ucu.edu.ua

Miloš Taliga (epistemologia, metodologia, filozofia nauki, dr, afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, ul. Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica); milos.taliga@umb.sk

Tomasz Walczyk (epistemologia, filozofia informatyki, sekretarz redakcji, dr; afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin); tomasz.walczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Jordan Zlatev (semiotyka kognitywna, profesor; afiliacja: Zakład Semiotyki Kognitywnej, Centrum Języków i Literatury, Lund University, 221 00 Lund, Szwecja); jordan.zlatev@ling.lu.se

 


 

 

Według polskiego prawa publikacyjnego to wydawcy (a nie redaktrzy naczelni i nie zespoły redakcyjne) decydują o składzie rad redakcyjnych czasopism. Opierając się na tym przepisie prawa wydawcy czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne w dniu 13 stycznia 2023 roku odwołali ze składu jego Rady Redakcyjnej uczonych rosyjskich.

We własnym imieniu serdecznie dziękuję uczonym rosyjskim za wieloletnią profesjonalną pomoc w publikowaniu czasopisma. 

prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, red. nacz. FiN

 

RADA REDAKCYJNA

 

Orysya Bila – Lwów, Ukraina 

Peter Bołtuć – Springfield, USA

Francesco Coniglione – Katania, Włochy

Adrián Figueroa – San Luis Potosí, Meksyk

 

Marek Łagosz — Wrocław, Polska

Sofia Miguens — Porto, Portulgalia

Zbysław Muszyński — Lublin, Polska

 

Zdzisława Piątek — Kraków, Polska

Aldona Pobojewska — Łódź, Polska

 

María José Frápolli Sanz — Grenada, Hiszpania

Rui Sampaio da Silva — Ponta Delgada​, Portugalia

Pavlo Sodomora – Lwów, Ukraina 

Peter Sykora — Trnava, Słowacja

 

Andrew Targowski — Ann Arbor, USA

Carlos José B. Tiago de Oliveira — Lisbona, Portugalia

Barbara Tuchańska — Łódź, Polska

Paweł Zeidler — Poznań, Polska