Spis treści 10/2022

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Tom 10, 2022

 

 

Od Redakcji – O X tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

 

I. Stanisław Lem’s Philosophical Ideas, Conceptions, and Inspirations 

Andrzej Łukasik — Stanisław Lem’s Philosophical Ideas, Conceptions, and Inspirations. Introduction

Sébastien Doubinsky — Unspeakable Otherness—an Essay on the Failure of Cognitive and Epistemic Communication Tools in Stanislaw Lem’s Solaris

Bernd Graefrath — Lem’s Philosophy of Chance in His Fiction and Non-Fiction 

Peter Swirski — The Cassandra Syndrome, or How Not to Be a Prophet 

Paweł Polak, Roman KrzanowskiStanisław Lem’s Visions of a Technological Future: Toward Philosophy in Technology

Jan Pleszczyński — Naturalny i technologiczny racjomorfizm w komunikacji (w kontekście niektórych idei Konrada Lorenza i Stanisława Lema) 

Niniejszy tekst jest dostępny na tej stronie internetowej w języku angielskim tu: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Pleszczynski-appendix.pdf

Został on przetłumaczony na język angielskim po opublikowaniu zeszytu 10, 2021 czasopisma.

Filip Kobiela — Betryzacja i etykosfera – dwie literackie konkretyzacje lemowskiej idei technologii etyki 

Niniejszy tekst jest dostępny na tej stronie internetowej w języku angielskim tu: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Kobiela-appendix.pdf

Został on przetłumaczony na język angielskim po opublikowaniu zeszytu 10, 2021 czasopisma.

Łukasz Kucharczyk — The Body and the Universe: On Corporeality in Stanisław Lem’s Return from the Stars 

Barbara Dzida, Tomir Jędrejek, Andrzej Łukasik — What Did Lem Think Over? 

 

II. Studia i rozprawy 

Andrew Targowski – Digital Education Strategies 

Emanuele Lacca — Sunt intelligibilia entia quae sunt vera. A Late Medieval Interpretation of Intentionality 

Anna Gańko — Umysł ucieleśniony. Problem istnienia przestrzeni w nowej teorii widzenia George’a Berkeleya 

Giulia Cirillo — A Circle or a Spiral? The Primeval, Tropological Scheme Identified in the Structure of Truth Theories 

Zuzanna Sima – Badania językowego obrazu świata a hermeneutyka Hansa Georga Gadamera 

 

III. Polscy myśliciele o nauce 

Józef Leszek Krakowiak — Rola wiedzy naukowej w poetyckiej kreacji świata życia Wisławy Szymborskiej. Część I 

Józef Leszek Krakowiak — Rola wiedzy naukowej w poetyckiej kreacji świata życia Wisławy Szymborskiej. Część II 

 

IV. Polemiki, dyskusje, recenzje 

Marcin Gileta – Kryteria estetyczne w nauce w ujęciu Grzegorza Białkowskiego 

Jakub Kopyciński — O postulacie kwantowej zasady względności 

Andrzej Gecow — Uwagi o tomie prac zebranych Krzysztofa Chodasewicza Zagadka życia 

Marek Błaszczyk — Wprowadzenie do filozofii Karla Jaspersa