Spis treści 2/2014

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 2, 2014
I. Od redakcji
 
II. Studia i rozprawy
 
Blok tematyczny: FILOZOFIA W UCZELNI TECHNICZNEJ
Zbigniew KrólFilozofia a nauki ścisłe 
Grzegorz PyszczekFilozof w uczelni technicznej 
* * *
Stanisław CzerniakFilozofia techniki Gernota Böhmego 
Małgorzata CzarnockaPodmiotowość według Kanta 
Andrzej WilkChaos a nieobliczalność