Spis treści 3/2015

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 3, 2015


I. Od redakcji

O III tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.  Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 
Recenzenci tekstów zgłoszonych do III tomu

 

I. Rozdział książki Nachmetaphysisches Denken II

Jürgena Habermasa Od obrazów świata do świata życia 

 

 

II. Studia i rozprawy

Giorgio DerossiWymiar percepcyjny w fenomenologii doświadczalnej i w nauce 
Stanisław CzerniakAntropologia filozoficzna Arnolda Gehlena jako model krytyki społeczeństwa 
Rafał MichalskiGeneza języka w perspektywie antropologicznej – stanowiska Arnolda Gehlena i George’a Herberta Meada 
Zdzisława PiątekO banalności dobra rozumianego jako dobro własne istot żywych 
Małgorzata CzarnockaPodmiotowość w neokantyzmie 
Mariusz MazurekModele teoretyczne 
Mariusz MazurekDeflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza 
Andrzej GecowDroga do modelu ewolucji struktury. III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia 

 

Blok tematyczny: PROBLEMY POSZERZANIA POZNANIA I NAUKI

pod redakcją Pawła Bytniewskiego i Zbysława Muszyńskiego

 

Paweł Bytniewski, Zbysław MuszyńskiProblemy poszerzania poznania i nauki 
Radosław SojakPozwólcie jej latać wysoko. O przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami nad nauką 
Anna MichalskaNauka i racjonalność na gruncie teorii działań komunikacyjnych 
Paweł BytniewskiTrzy modele nieciągłego procesu historii nauk – Bachelard, Canguilhem, Foucault 
Zbysław MuszyńskiUmysł rozszerzony, poznanie rozszerzone, „nauka rozszerzona” 
Barbara TrybulecFenomenologia a kognitywistyka – dwie metody analizy podmiotu poznania perspektywa współpracy i problemy 
Aleksandra Kołtun„Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne 
Małgorzata KoronkiewiczRealizm Charlesa Sandersa Peirce’a i antyrealizm Richarda Rorty’ego 

 

Blok tematyczny: FILOZOFIA BIOLOGII, FILOZOFIA PRZYRODY.

W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JOHNA BURDONA SANDERSONA HALDANE’A

pod redakcją Włodzimierza Ługowskiego

 

Włodzimierz Ługowski: Filozofia biologii, filozofia przyrody. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Johna Burdona Sandersona Haldane’a 
Marek ŁagoszHistoria naturalna a historia społeczna. Szkic porównawczy 
Janusz UchmańskiMatematyczność biologii 
Anna LemańskaEwolucja jako realizacja projektu? 
Krzysztof ChodasewiczJ. B. S. Haldane i sformułowania warunków doboru 
Andrzej GecowOd genetyki populacyjnej Haldane’a wieku XX, do informacji biologicznej i dziedzicznej Jabłonki dziś 

 

IV. Przekłady

Max HorkheimerZagadnienia kształcenia akademickiego (1952 r.) 
Arnold GehlenPrzyczynek do teorii filogenezy ludzkiej mowy