Spis treści 5/2017

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 5, 2017

 

O V tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

 

I. Rozdział książki Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln Jürgena Habermasa

Filozofia jako instancja rezerwująca niektóre miejsca dla nauk i interpretująca kulturę w jej całości 

 

II. Studia i rozprawy

 

ORGANIZM, CIAŁO, TOŻSAMOŚĆ, TECHNIKA

blok tematyczny pod redakcją Ewy Nowak

 

Ewa NowakOrganizm, ciało, tożsamość, technika 

Ewa Nowak, Roberto Franzini TibaldeoOrganizm i wolność. Filozofia życia i etyka nauk o życiu 

Małgorzata Leśniewska, Piotr LeśniewskiCiało „nienormalne”. O roli anomalii w rozwoju nauk biologicznych 

Ewa Nowak„Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym: zrozumieć fenomen allotransplantacji 

Filip BardzińskiO holistycznym modelu ludzkiej natury u Maine de Birana i Michela Henry 

Paweł CiniewskiAmbiwalencja transhumanizmu wobec cielesności

Jonasz PawlaczykJaka przyszłość dla cielesności? 

 

FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH – TEORIA I PRAKTYKA

blok tematyczny pod redakcją Marioli Kuszyk-Bytniewskiej

 

Mariola Kuszyk-BytniewskaFilozofia nauk społecznych – teoria i praktyka. Kłopoty to nasza specjalność 

Tomasz BurdzikDrapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania 

Mateusz SzymczychaPoza tekstem – o antropologii historyczno-kulturowej Christopha Wulfa 

Paweł BytniewskiPrzeszłość i przyszłość antropologii kulturowej 

Paweł UrbańskiJean Jacques Rousseau: oświecenie a sobą-pisanie 

Mariola Kuszyk-BytniewskaObiektywność a obiektywizacja w naukach społecznych 

* * *

Małgorzata CzarnockaO krytyce nauki 

Ignacy S. FiutWiedza w ujęciu realizmu ewolucyjnego Bolesława Józefa Gaweckiego 

Marcin UrbaniakWiedza w ujęciu determinizmu memetycznego 

Marcin UrbaniakDlaczego zwierzęta coś wiedzą? Zarys socjobiologicznej koncepcji wiedzy 

Mariusz MazurekDwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji 

Andrzej WilkAbsolutyzm logiczny a ontologia 

Józef L. KrakowiakAndrzeja Grzegorczyka endocentryczne „relacje ze sobą” jako związki z wartościami, kulturą czy życiem w ogóle 

Paweł ZagożdżonZetknięcie dwóch paradygmatów – religijny psychiatra 

Magdalena ŁataObraz Melancholia Jacka Malczewskiego w kontekście teorii lingwistyki kognitywnej