Archiwum kategorii: Spisy treści i artykuły

Spis treści 4/2016

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 4, 2016

 

O IV tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

 

I. Rozdziały książki Nachmetaphysisches Denken II Jürgena Habermasa

Świat życia jako przestrzeń racji ucieleśnionych symbolicznie 

Hipoteza na temat sensu rytuału w perspektywie historii gatunku 

 

II. Studia i rozprawy

Paweł Bytniewski Althusser i Foucault – dwie epistemologie lektury 

Małgorzata CzarnockaNauka konstytuowana przez interesy. O koncepcji Jürgena Habermasa 

Konrad WaloszczykReligia i nauka w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin (1881–1955) 

Rafał MichalskiKoncepcja uprzestrzennionego podmiotu w filozofii Arnolda Gehlena 

Jakub GomułkaNieintuicyjna czy niekonsekwentna teoria intencjonalności? Spór między Dennettem i Searlem 

Barbara TrybulecO czym myśli Microsoft? Kontrowersje wokół grupowego podmiotu poznania 

Jarosław MrozekCzy odwrót od naturalizmu w fizyce? 

Rafał Antoni KupczakSpojrzenie na problematykę antropogenezy w świetle sporu wokół wyników badań porównawczych działań narzędziowych małp 

 

Blok tematyczny: FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH – TEORIA I PRAKTYKA

pod redakcją Marioli Kuszyk-Bytniewskiej

 

Mariola Kuszyk-BytniewskaWprowadzenie do bloku Filozofia nauk społecznych – teoria i praktyka 

Krzysztof ArbiszewskiMy jako podmioty społecznie konstruowanej wiedzy. Reinterpretacje i uzupełnienia fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna 

Andrzej W. NowakCzy Rwanda istnieje? Zwrot ontologiczny w studiach nad nauką i techniką i jego potencjalne aksjologiczne konsekwencje 

Mirosław ChałubińskiLeszek Kołakowski – nieznany konstruktywista 

 

Blok tematyczny: WOKÓŁ EWOLUCJONIZMU

 

Krzysztof ChodasewiczDobór naturalny, ewolucja kultury i paradoks Dawkinsa 

Marcin UrbaniakFilogenetyczne uzasadnienie zjawiska rozumienia oraz wiedzy proceduralnej i deklaratywnej 

Ignacy S. FiutPoznanie i wiedza w ewolucyjnym ujęciu Tadeusza Garbowskiego 

 

Blok tematyczny: IDEA I TEORIA GESTALT – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

pod redakcją Stanisława Czerniaka

 

Silvia BonacchiGestalt as a Specialized Term: Its Conceptual Definition in Psychology and Philosophy 

Danilo FaccaArystotelesowskie pojęcie formy i jego zastosowanie we współczesnej filozofii 

Stanisław CzerniakWokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku 

Anna MichalskaGestalt i rozwój nauki. Kuhna model zmiany naukowej w świetle teorii Gestalt 

Jagna Brudzińska Typ jako dynamiczna struktura doświadczenia z perspektywy fenomenologii genetycznej 

Przemysław ParszutowiczO związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci 

 

III. Polemiki i dyskusje

Stanisław CzerniakHans-Jörg Rheinberger o naturze i kulturze 

Sławomir LeciejewskiWizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych (według Hansa-Jörga Rheinbergera) 

 

IV. Przekłady

Arnold GehlenPrawda a irracjonalna pewność doświadczenia 

Spis treści 3/2015

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 3, 2015


I. Od redakcji

O III tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.  Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 
Recenzenci tekstów zgłoszonych do III tomu

 

I. Rozdział książki Nachmetaphysisches Denken II

Jürgena Habermasa Od obrazów świata do świata życia 

 

 

II. Studia i rozprawy

Giorgio DerossiWymiar percepcyjny w fenomenologii doświadczalnej i w nauce 
Stanisław CzerniakAntropologia filozoficzna Arnolda Gehlena jako model krytyki społeczeństwa 
Rafał MichalskiGeneza języka w perspektywie antropologicznej – stanowiska Arnolda Gehlena i George’a Herberta Meada 
Zdzisława PiątekO banalności dobra rozumianego jako dobro własne istot żywych 
Małgorzata CzarnockaPodmiotowość w neokantyzmie 
Mariusz MazurekModele teoretyczne 
Mariusz MazurekDeflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza 
Andrzej GecowDroga do modelu ewolucji struktury. III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia 

 

Blok tematyczny: PROBLEMY POSZERZANIA POZNANIA I NAUKI

pod redakcją Pawła Bytniewskiego i Zbysława Muszyńskiego

 

Paweł Bytniewski, Zbysław MuszyńskiProblemy poszerzania poznania i nauki 
Radosław SojakPozwólcie jej latać wysoko. O przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami nad nauką 
Anna MichalskaNauka i racjonalność na gruncie teorii działań komunikacyjnych 
Paweł BytniewskiTrzy modele nieciągłego procesu historii nauk – Bachelard, Canguilhem, Foucault 
Zbysław MuszyńskiUmysł rozszerzony, poznanie rozszerzone, „nauka rozszerzona” 
Barbara TrybulecFenomenologia a kognitywistyka – dwie metody analizy podmiotu poznania perspektywa współpracy i problemy 
Aleksandra Kołtun„Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne 
Małgorzata KoronkiewiczRealizm Charlesa Sandersa Peirce’a i antyrealizm Richarda Rorty’ego 

 

Blok tematyczny: FILOZOFIA BIOLOGII, FILOZOFIA PRZYRODY.

W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JOHNA BURDONA SANDERSONA HALDANE’A

pod redakcją Włodzimierza Ługowskiego

 

Włodzimierz Ługowski: Filozofia biologii, filozofia przyrody. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Johna Burdona Sandersona Haldane’a 
Marek ŁagoszHistoria naturalna a historia społeczna. Szkic porównawczy 
Janusz UchmańskiMatematyczność biologii 
Anna LemańskaEwolucja jako realizacja projektu? 
Krzysztof ChodasewiczJ. B. S. Haldane i sformułowania warunków doboru 
Andrzej GecowOd genetyki populacyjnej Haldane’a wieku XX, do informacji biologicznej i dziedzicznej Jabłonki dziś 

 

IV. Przekłady

Max HorkheimerZagadnienia kształcenia akademickiego (1952 r.) 
Arnold GehlenPrzyczynek do teorii filogenezy ludzkiej mowy 

 
 

Spis treści 2/2014

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 2, 2014
I. Od redakcji
 
II. Studia i rozprawy
 
Blok tematyczny: FILOZOFIA W UCZELNI TECHNICZNEJ
Zbigniew KrólFilozofia a nauki ścisłe 
Grzegorz PyszczekFilozof w uczelni technicznej 
* * *
Stanisław CzerniakFilozofia techniki Gernota Böhmego 
Małgorzata CzarnockaPodmiotowość według Kanta 
Andrzej WilkChaos a nieobliczalność 

Spis treści 1/2013

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 1, 2013
I. Od redakcji 
 
II. Studia i rozprawy
Krzysztof KościuszkoO transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych 
Krzysztof ChodasewiczWieloraka realizacja i życie 
Włodzimierz ŁugowskiTeoretyczne modele ewolucji prebiotycznej 
 
III. Przekłady
Max HorkheimerMyśl Schopenhauera w relacji do nauki i religii (1971)